Реклама

 •  
   

  С о к о л о в   М и к о л а   Є в л а м п і й о в и ч

   

  Виставка художніх творів

  (графіка, живопис)

  Народився в Росії, в м. Ярославль. Навчався в Ярославльському художньому училищі (відділення живопису, викладач А. Тамбасов).

  1971-1976 - навчання в Санкт-Петербургській Державній художньо-промисловій Академії (майстерня монументального живопису, професори: Г. Рубльов, К. Йогансен, Г. Савінов).

  З 1995 - член Національної спілки художників України.

  Викладач живопису та рисунку в Київський дитячій Академії мистецтв.

  На розгляд та роздуми глядача представлена експозиція робіт, виконаних в техніці олійного, темперного та акварельного живопису.

  Ге н н а д і й   П о л ь о в и й

  Виставка художніх творів

  (графіка, живопис)

  Народився 3 червня 1927 року в Одесі у родині акторів.

  Навчався у Київській середній художній школі та у Київському Державному художньому інституті.

  З 1965 року - член Спілки художників СРСР.

  Все творче життя Г. Польового, а це більше, як 35 років напруженої роботи, віддане пейзажу. В своїх творах художник немовби освідчується у безмежній і безкорисливій любові до природи, до рідної землі, до України.

  Цикл темпер, акварелей, малюнків з пейзажами, виконаних в останні роки, приваблює загальним радісним світовідчуттям, простотою та природністю кольорів, особливим ароматом, свіжістю туманисто-росяних, насичених променями ранків, просвітленістю душевного стану і ствердженням цінності єднання людини з природою.

  Г а л и н а   Г а р к а в е н к о

  Виставка художніх творів

  (графіка)

  Народилась в м. Харкові у 1933р.

  Навчалась у художній школі. З 1953р. вступає до Київського художнього інституту (викладачі: В. Касіян, О. Пащенко)

  З 1957 року постійно брала участь у багатьох виставках.

  Працювала над серією “Київ”, в яку увійшло 24 гравюри, які декоративні не лише по кольоровому строю, але й по композиційному рішенню. Внесок Г. Гаркавенко в художній літопис Києва вагомий своєю художньою цінносттю, а також ідеєю “вічної молодості” міста.

  Багато працювала та працює мисткиня і в акварелі. За свої м‘які, тонкі, ліричні акварелі в 1973 році була нагороджена пам‘ятною медаллю меморіала А. І. Куінджі.

  Роботи художниці експонувались і представляли українських майстрів за кордоном: у Польщі, Іспанії, Канаді, Чехословакії та США.

  В о л о д и м и р   К у т к і н

  Народний художник України

  (1926-2003)

  Виставка художніх творів

  (рисунок, графіка)

  Володимир Сергійович Куткін народився 12 листопада 1926р. у м. Житомир у сім‘ї службовця.

  З 1948р. з перервою на час війни, навчався у Київській художній школі ім. Т. Г. Шевченка.

  В 1948р. вступив до Київського Державного художнього інституту.

  В 1950р. був заарештований органами КДБ за “вільні думки про Україну” і засуджений до 8 років ув‘язнення у виправно-трудових таборах. Покарання відбував у Вятських таборах.

  В 1955р. - достроково звільнений за відсутністю складу злочину. Того ж року поновив навчання в КДХІ, який закінчив у 1959 році з оцінкою диплома “Відмінно” (в майстерні проф. Пащенка О. С.)

  1959 - 1961рр. - працював на посаді художнього редактора в державному видавництві “Радянська школа”.

  З 1957р. брав активну участь у численних виставках.

  У 1965р. відзначений срібною медаллю на Міжнародній виставці мистецтва книги в м. Лейпциг.

  Працював у галузі станкової графіки, живопису, книги і монументального мистецтва. Тематика його творів різноманітна: від часів сивої давнини України до сучасності.

  Н а т а л і я   В о л о д і н а - П а н ч е н к о

  Заслужений працівник культури України

  художник-графік, викладач,

  екральний психоаналітик,

  член-кореспондент Міжнародної Академії біоенерготехнологій,

  викладач-методист, заступник директора Комп‘ютерного центру КДАМ

  Народилась в м. Київ у 1954р.

  1969-1973 - навчалась та закінчила з відзнакою Київський художньо-промисловий технікум

  1973-1979 - навчання на графічному факультеті Українського поліграфічного інституту ім. І. Фьодорова.

  З 1976р. - учасник багатьох республіканських, міжнародних виставок графіки

  Персональні виставки - 1983, 1987, 1988, 1990, 1997, 2005рр.

  З 2006р. - член Національної спілки художників України.

  О л е к с і й   Л е о н о в

  “Прагнення духовного світла”

  (скульптура)

  Народився у лютому 1982 року у м. Суми. Вже в дворічному віці розпочав ліплення з пластиліну, а з п‘яти років навчався у художній студії в гуртку ліплення.

  У 1999 році закінчив на “Відмінно” Державну художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка і став студентом скульптурного факультету НАОМА.

  У 2005 році захистив диплом магістра з “Відзнакою”.

  Сьогодні Леонов Олексій Дмитрович - аспірант Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА), член молодіжної секції Спілки художників України, учасник всеукраїнських художніх виставок та конкурсів.

  В о л о д и м и р   Г о л о в а н о в

  Виставка художніх творів

  (живопис, графіка)

  Народився 4 вересня 1924 року в Баку.

  У 1952 році закінчив Бакінське художнє училище, а у 1959 році - Київський Державний художній інститут (викладачі: І. Плещевський та С. Єржиківський)

  Твори В. Голованова відзначаються певним колом тем, певним світосприйняттям. Художник проходив шлях від простого до складного.

  Етюди, начерки, малюнки, зроблені з натури, - своєрідний творчий щоденник з конкретним життєвим матеріалом, у якому відображені не лише спостереження та роздуми митця, а й безперервний пошук художніх засобів і форм, а з часом уже й знайдені квінтессенція кольорового рішення та композиційний задум.

  О л е н а   Л а п т є в а - В і т е к

  Виставка художніх творів

  (книжкова графіка)

  Трагічно загинула в автокатострофі у віці 18 років будучи студенткою 1 курсу Московського художнього інституту.

  Пам‘яті її таланту присвячується.

  Н а т а л і я   Н і к о л а й ч у к

  Народний художник України,

  декан факультету образотворчого мистецтва

  Київської дитячої Академії мистецтв

  (графіка, живопис)

  Наталія Ніколайчук народилася в 1956 році в місті Києві. ЇЇ потяг до малювання переважив бажання займатися музикою - вчилася грати на віоленчелі.

  У 1982 році вона закінчила Київський Державний художній інститут (УАМ, майстерня книжкової графіки - професор Чебаник В. Я.)

  У 1988 році - аспірантуру Академії мистецтв СРСР (майстерня станкової графіки - академік Дерегус М. Г.)

  З 1985 року - член Спілки художників України; є членом правління Київської організації СХУ.

  Виставкову діяльність Наталія Ніколайчук розпочала у 1982 році. Вона - учасник багатьох всесоюзних, республіканських та міжнародних (у Данії, Німеччині, Канаді, Японії, Франції) виставок.

  З 1995 року - декан факультету образотворчого мистецтва Київської дитячої Академії мистецтв.

  У 1996 році присвоєно звання Наталії Ніколайчук присвоєно Почесне звання “Заслужений художник України”

  У 1998 році - персональна виставка у Греції на запрошення мерії м. Афіни.

  У 1999 році - персональна виставка у Національному художньому музеї України.

  У 2007 році Наталії Ніколайчук присвоєно почесне звання “Народний художник України”.

  Твори художниці знаходяться в колекціях Міністерства культури та мистецтв України, Дирекції виставок Національної спілки художників, у Донецькому, Луганському, Запорізькому, Чернігівському, Хмельницькому та Полтавському художніх музеях, Національному музеї книги, у картинних галереях Ізмаїлу, Кривого Рогу, в приватних зібраннях України та зарубіжжя.

  М и х а й л и ч е н к о   В і к т о р   К о с т я н т и н о в и ч

  Лауреат Державної премії Узбекистану ім. Хамзи

  (живопис)

  Народився 20 червня 1949 року в місті Чирчику Ташкентської області (Узбекистан).

  Закінчив живописне відділення Ташкентського республіканського художнього училища ім. Бенькова П. П. 1968 році і в 1974 році Ташкентський театрально-художній інститут ім. О. М. Островського, відділення театрального живопису, спеціальність художник театру.

  Працює в галузі сценографії, акварельного і станкового живопису. Член спілки художників СРСР з 1980 року. З 1993 року живе в Україні в місті Суми.

  Член Національної Спілки художників України з 1993 року. Учасник обласних, республіканських, всесоюзних і зарубіжних художніх виставок.

  Персональні виставки:

  м. Фергана (1990р.), м. Суми (1997р. 1999р. 2004р. 2009р.) м. Київ (2000р. 2004р. 2005р.,2005р. 2006р. 2007р. 2008 р. 2008р.)

  Твори знаходяться в Дирекції художніх виставок Міністерства культури Узбекистану, Ферганському художньому музеї, Сумському художньому музеї, Музеї історії міста Києва, музей-майстерні І. П. Кавалерідзе, музеї М. Грушевського а також у приватних колекціях і галереях України, Росії, Німеччини, Англії. Ірландії. Ізраїлю. Болгарії, Литви, Італії. Франції. США, Польщі. Швейцарії.

    • На главную