Реклама

 •  
   

  АСОЦІАЦІЯ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ

   

  Схожі за змістом слова та фрази

  АСОЦІАЦІЯ ХУДОЖНИКІВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ

  (АХРР, з 1928 - Асоціація художників Революції, АХР) - творче художнє об'єднання. Засн. 1922. Розвиваючи традиції передвижників, АХРР прагнула творити зрозуміле народові мистецтво, яке правдиво відображує рад. дійсність, активно виступала проти модернізму. Висунула гасла художього документалізму.

  (Українська Радянська Енциклопедія)
 • РОСІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОЛЕТАРСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

  (РАПХ) — об'єднання майстрів рад. образотворчого мистецтва. Створено 1931 на базі Асоціації художників революційної Росії (АХРР), Об'єднання молоді АХРР (ОМ АХРР) та Об'єднання художників-самоуків (ОХС). РАПХ відродила хибні ідейно-творчі та організаційні принципи Пролеткульту: виходячи з вульгарно.

  (Українська Радянська Енциклопедія)
 • СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ

  (СХУ)— громадська творча організація, що об'єднує художників і мистецтвознавців УРСР. Входить до складу Спілки художників СРСР. У 1933 у Харкові було утворено Оргкомітет, який підготував створення СХУ (1938). Найвищий керівний орган — респ. з'їзд (див. табл.), виконавчий — правління, при якому прац.

  (Українська Радянська Енциклопедія)
 • АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ

  - всеукр. не держ. орг-ція голів міст країни з метою розвитку та утвердження у д-ві правових засад місц. самоврядування. Утв. у червні 1992. Осн. напрями діяльності: участь у формуванні правової бази місц. самоврядування; взаємодія з органами держ. влади; підтримка міських програм та програм муніци.

  (Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю. С.)
 • КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

  (КАУ) — громад, орг-ція, що об'єднує кримінологів та ін. фахівців, чия профес. діяльність пов'язана з вивченням причин злочинності та запобіганням їй. Утворена за ініціативою вчених Ун-ту внутр. справ (Харків). Установча конференція відбулася 26.V 1998 у Києві. До складу правління КАУ ввійшли О. М.

  (Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю. С.)
 • АСОЦІАЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

  (АРМУ) - творче угруповання українських рад. художників. Заснована 1925. Декларувала боротьбу за революц. мистецтво, довершену художню форму, за органічне вростання мистецтва в побут трудящих, поєднання його з життям, а в зв'язку з цим і за рівноцінність ужиткового та образотворчого, зокрема станков.

  (Українська Радянська Енциклопедія)
 • АСОЦІАЦІЯ ПРОЛЕТАРСЬКИХ МУЗИКАНТІВ УКРАЇНИ

  (АПМУ) - музично-громадська організація, що існувала 1928-32. Ідеологічно й організаційно пов'язана з Російською асоціацією пролетарських музикантів (РАПМ). У своїй діяльності апмівці заперечували значення муз. класичної спадщини, культивували адміністрування й групівщину. АПМУ ліквідовано в зв'язк.

  (Українська Радянська Енциклопедія)
 • АСОЦІАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ І САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

  - незалежна, неурядова, неприбуткова громад, орг-ція, зорієнтована на підтримку місц. самоврядування як однієї з гол. засад побудови громадянського суспільства в Україні, зміцнення її державності та дем. основ. Ств. після перших в історії України дем. виборів на нарадах представників місц. рад у м.

  (Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю. С.)
 • АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА МІСЬКИХ РАД УКРАЇНИ

  - всеукр. не держ. об'єднання найчисленнішої в Україні ланки органів місцевого самоврядування - сільс, селищ, та міських голів Утв. 26.XII 1996 у м. Києві. Осн. завдання: сприяти взаємодії та співпраці представн. органів тер. громад міст, селищ міського типу і сіл для вирішення питань місц. значення.

  (Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю. С.)
 • АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТУРИСТСЬКОГО І ГОТЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

  - Асоціація утворена у 1997 році за сприянням Міністерства освіти України, Держкомтуризму України з використанням навчально-методичної і наукової бази Київського університету туризму, економіки і права. Зареєстрована Міністерством юстиції України як всеукраїнська громадська організація (свідоцтво №.

  (Енциклопедичний словник-довідник з туризму)

 •   • На главную