Реклама

 •  
   

  Відеорепортаж ДТРК "Культура"

   

  Національна академія мистецтв України є державною науковою організацією в галузі культури і мистецтв. Ідея створення установи, котра б об’єднала найкращі мистецькі і наукові сили України з метою духовного відродження нації, розвитку професіонального і народного мистецтва, збереження та примноження художніх традицій, жила в українському мистецькому середовищі з 20-х років минулого століття. Втіленням цієї ідеї стало заснування Академії мистецтв України – державної науково-творчої установи в царині художньої культури та мистецтвознавства, що відбулося 14 грудня 1996 року відповідно до Указу Президента України № 1209/96.

  На перших установчих академічних зборах академіків-засновників – видатних діячів національного мистецтва – у січні 1997 року було обрано керівні органи Академії: президентом – академіка, народного художника України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора А. В. Чебикіна, віце-президентом – академіка, народного художника України В. Д. Сидоренка, головним ученим секретарем – академіка, заслуженого діяча мистецтв України, професора М. О. Криволапова. 20 травня 1998 року віце-президентом Академії мистецтв України обрано академіка, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора мистецтвознавства, професора І. Д. Безгіна.

  2 березня 2007 року віце-президентом Академії обрано академіка, заслуженого діяча мистецтв України, кандидата філософських наук, професора Ю. П. Богуцького, а головним ученим секретарем – академіка, заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук зі спеціальності “естетика”, професора М. І. Яковлєва.

  Ураховуючи вагомий внесок Академії у розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних досліджень з історії становлення і збагачення духовної культури України, Указом Президента України від 18 лютого 2010 року №191/2010 Академії мистецтв України надано статус національної.

  В структурі Академії діють відділення образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, теорії та історії мистецтв (мистецтвознавства), синтезу пластичних мистецтв, секція естетики та культурології у складі відділення синтезу пластичних мистецтв. Відділення займаються визначенням пріоритетних шляхів розвитку українського мистецтва, головних напрямків фундаментальних наукових досліджень, розвитком освіти.

  Нині у складі Академії – 100 видатних учених та митців сучасності, серед яких художники, композитори, режисери театру і кіно, диригенти, актори, мистецтвознавці, керівники національних художніх колективів і театрів, вищих мистецьких навчальних закладів, які своєю активною багатогранною діяльністю зробили великий внесок у збагачення духовної скарбниці Української держави. Також до науково-творчого складу Академії входять 13 іноземних членів та 13 почесних академіків.

  Потужний науковий і творчий потенціал Академії дає можливість досліджувати глибинні процеси мистецького життя й сприяти інтегруванню України в міжнародну науково-творчу спільноту. Підтвердженням цього є численні публікації наших науковців у вітчизняних і зарубіжних мистецьких виданнях, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, інших мистецьких проектах, присвячених проблемам розвитку культури та мистецької освіти.

  Створення у складі Академії в грудні 2001 року Інституту проблем сучасного мистецтва відкрило широкі можливості для напрацювання програм фундаментальних досліджень з історії й теорії мистецтва, дослідження проблем культури та її трансформації в умовах глобальних викликів сучасності. Інститут видав низку монографій та збірників наукових праць: колективні монографії «Нариси з історії кіномистецтва України», «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття», «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.»; збірники статей з мистецтвознавства та культурології «МІСТ (мистецтво, історія, сучасність, теорія)», «Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії: Науково-теоретичні праці та публіцистика» та ін. Інститут бере участь у багатьох міжнародних мистецьких акціях – виставках, фестивалях, реалізовує численні міжнародні проекти. Очолює Інститут академік, віце-президент Академії, кандидат мистецтвознавства, народний художник України, професор В. Д. Сидоренко.

  У травні 2007 року в складі Академії утворено Інститут культурології, який займається здійсненням фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культури, зокрема з проблем художньої культури, її самоорганізації та динаміки, вивчення методологічних та науково-практичних аспектів розвитку вітчизняної культури, етнокультурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, світової культури і міжнародних культурних зв’язків, практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури, а також впровадження нових мистецьких технологій і практик. Інститутом видано щорічники наукових праць «Культурологічна думка», низку монографій, збірників наукових праць, організовано численні наукові семінари та конференції. Рішенням президії Академії директором Інституту призначено академіка, віце-президента Академії, кандидата філософських наук Ю. П. Богуцького.

  Багато членів Академії мистецтв України відзначені державними нагородами: у складі Академії – 11 Героїв України, 34 лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 лауреати Державної премії України в галузі архітектури, 5 лауреатів Державної премії України імені Олександра Довженка; 25 народних художників України, 1 – заслужений художник України; 33 народні артисти України, 5 народних артистів СРСР; 1 народний архітектор України, 2 заслужені архітектори України; 26 заслужених діячів мистецтв України, 1 заслужений працівник культури України, 2 заслужені діячі науки і техніки України.

  23 члени Академії нагороджені орденом Князя Ярослава Мудрого, 6 – Княгині Ольги, 12 – орденом “Знак Пошани”, “За мужність” (1), 51 – орденом “За заслуги”; 29 членів Академії мають ступінь доктора наук, 62 – вчене звання професора.

  Серед членів Академії – відомі в Україні та за її межами художники-живописці Тетяна Голембієвська, Олександр Губарев, Михайло Гуйда, Василь Гурін, Володимир Микита, Віктор Рижих, Віктор Сидоренко, Микола Стороженко, Андрій Чебикін та ін. скульптори Анатолій Кущ, Володимир Чепелик та ін.; діячі музичного мистецтва – Герої України Анатолій Авдієвський, Мирослав Вантух, Дмитро Гнатюк, Євген Савчук, Мирослав Скорик, Євген Станкович, Лев Венедиктов; народний артист України Михайло Чембержі; діячі кіномистецтва Роман Балаян, Кіра Муратова, Вадим Скуратівський та ін.; діячі театру Богдан Козак, Юрій Мажуга, Тетяна Назарова, Анатолій Новіков, Михайло Рєзникович та ін.; мистецтвознавці Неллі Корнієнко, Михайло Криволапов, Людмила Міляєва, Ніна Персидська, Олександр Федорук та ін.; діячі пластичних мистецтв, естетики та культурології Юрій Богуцький, Андрій Бокотей, Любомир Медвідь, Володимир Прядка, Ігор Шпара, Микола Яковлєв та ін. Серед почесних академіків – Герої України Борис Олійник, Олександр Омельченко.

  Академія співпрацює з Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, науковими установами, національними творчими спілками, вищими мистецькими навчальними закладами.

  Виконуючи свою місію вищої науково-творчої установи в галузі професіонального мистецтва та науково-методичного центру, з метою розв’язання актуальних мистецьких проблем, втілення в життя завдань розвитку національної культури, дедалі активнішої участі у сучасних світових мистецьких процесах, Академія об’єднує творчі, наукові та педагогічні сили – дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів у галузях образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну, музики, театру, кіно, хореографії, мистецтвознавства, музейної справи та інших.

  © 2010 Національна академія мистецтв України

    • На главную